Vi vill - Vi gör

Vi vill – Vi gör – Våra ambitioner

Den färska grönsaken, den nygjorda korven, det nyss värpta ägget, den nyslungade honungen, den perfekt mognade osten, den delikata marmeladen, den välsmakande oljan, den nyrökta fisken …

Den hållbara maten, ofta ekologisk, och med de bästa smakerna kommer inte sällan från den nära bonden och mathantverkaren. Här är inte volym och kostnadspress det viktigaste. Viktigt för oss är hållbarhet, närhet, hantverksmässighet och matglädje.

Det är detta vi inom Bondens mat i Uppland erbjuder dig.

Kortfattat om föreningens ändamål

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att synliggöra det lokala mathantverket och medverka till skapandet av nya marknadsplatser (försäljningskanaler) för småskalig lokal produktion.

Verksamheten ska ha anknytning till landsbygden men vi vill knyta “stad och land” närmare varandra.

Enkelt uttryckt: Vi jobbar med mathantverk och lokal matglädje.

Just nu

“Mer lokal mat för dig och mig”

Bondens mat i Uppland driver under åren 2020 och 2021 ett projekt under rubriken “Mer lokal mat för dig och mig”.

Detta ska vi göra

Hemsida och sociala medier

Upprätta en ny hemsida och löpande underhålla och utveckla den. Driva Instagram och Facebook.

Lokal matglädje — en guide till det nära mathantverket

Ge ut den tryckta (pappersformat) handledningen “Lokal matglädje — nära dig”, med en mat- och utflyktskarta.

Bondens egen marknad i Uppsala

Utveckla och förbättra vår torghandel: Bondens egen marknad i Uppsala. (Vid resecentrum).

Den lokala maten

Marknadsföring av den lokala maten. Utbildning och nätverkande.

Mötesplatser

Fortbildning av medlemmar i Bondens mat i Uppland samt samarbete med kommuner, länsstyrelsen med flera samarbetspartners.

Projektledare är Åsa Odelros.

Arbetet inom projektet “Mer lokal mat till dig och mig” sker i samarbete med flera samarbetspartners, bland annat länsstyrelsen och kommuner i området och vi har fått ekonomiskt stöd för projektarbetet av Jordbruksverket via Upplandsbygd Leader.

Handla lokal matglädje!

Vi ses på Bondens egen marknad i Uppsala (torghandeln vid resecentrum i Uppsala) och på våra gårdar och i våra gårdsbutiker och kaféer. Följ oss också i sociala medier via hashtag #bondensmatiuppland på facebook

www.facebook.com/bondensmatiuppland

Svensk mat 2020

– Kan vi vända trenden?

svensk livsmedelsproduktion har fallit tillbaka och Sverige är i dag på 2000-talet ett land som är i stort behov av importerad mat.

Producenter

Mathantverk

    - Svensk mat

Om oss

    - Vi vill - vi gör
    - Bli medlem
    - Kontakt

Nyheter & Tips

På gång

Bondens egen marknad

Är du medlem? Logga in!
Om ossVi vill – vi gör