Vi vill – Vi gör – Våra ambitioner

Den färska grönsaken, den nygjorda korven, det nyss värpta ägget, den nyslungade honungen, den perfekt mognade osten, den delikata marmeladen, den välsmakande oljan, den nyrökta fisken …

Den hållbara maten, ofta ekologisk, och med de bästa smakerna kommer inte sällan från den nära bonden och mathantverkaren. Här är inte volym och kostnadspress det viktigaste. Viktigt för oss är hållbarhet, närhet, hantverksmässighet och matglädje.

Det är detta vi inom Bondens mat i Uppland erbjuder dig.

Kortfattat om föreningens ändamål

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att synliggöra det lokala mathantverket och medverka till skapandet av nya marknadsplatser (försäljningskanaler) för småskalig lokal produktion.

Verksamheten ska ha anknytning till landsbygden men vi vill knyta “stad och land” närmare varandra.

Enkelt uttryckt: Vi jobbar med mathantverk och lokal matglädje.

Detta har vi gjort…

Projekt ”Mer lokal mat för dig och mig”

Bondens mat i Uppland har under 2020–2022 drivit ett projekt under rubriken ”Mer lokal mat för dig och mig” delfinansierat av Jordbruksverket och Leader Upplandsbygd lokalt ledd utveckling.

Hemsida och sociala medier

Under projektet har vi skapat den här nya hemsidan där varje producent presenteras på en egen sida och där producenten själv kan hålla informationen uppdaterad. På sidan finns också en karta där du kan hitta till de olika producenterna. Våra producenter och kartan hittar du här.

Aktiviteten på sociala medier som Instagram och Facebook har under projektet ökats.

Lokal matglädje — en guide till det nära mathantverket

Under projektet gav vi ut en tryckt broschyr, ”Lokal matglädje — nära dig”, som presenterade våra producenter, berättade mer om arbetet bakom småskaligt producerad mat för att öka förståelsen och kunskapen. Broschyren innehöll dessutom en mat- och utflyktskarta för att konsumenter lättare skulle hitta till våra olika gårdsbutiker. Broschyren är nu utdelad och spridd av medlemmarna i deras egna nätverk till exempel  i gårdsbutiker och på marknader. Broschyren var väldigt uppskattad och är nu slut.

Marknader

Under pandemin kunde inga marknader hållas i Uppsala och efteråt lämnade vi riksföreningen Bondens egen marknad för att driva marknader i egen regi. En ny plats för torghandeln provades men förkastades och vår marknad är nu tillbaka vid Uppsala resecentrum.

Under 2022 startades ett nytt marknadskoncept i samarbete med närbelägna slott som blev så lyckat att fler marknader planeras under hösten 2023. För mer info om kommande marknader hänvisar vi till sidan Våra aktiviteter där vi lägger in planerade aktiviteter.

Projektledning

Projektets arbetsgrupp har bestått av: Åsa Odelros (projektledare), Caroline Brogren, Helen Molid (ekonomiansvarig), Sven Secher, Maria Brook, Marih Jonsson och Richard von Essen.

Handla lokal matglädje!

Vi ses på Bondens egen marknad i Uppsala (torghandeln vid resecentrum i Uppsala) och på våra gårdar och i våra gårdsbutiker och kaféer. Följ oss också i sociala medier via hashtag #bondensmatiuppland på facebook

www.facebook.com/bondensmatiuppland

Svensk mat 2020

– Kan vi vända trenden?

svensk livsmedelsproduktion har fallit tillbaka och Sverige är i dag på 2000-talet ett land som är i stort behov av importerad mat.

Om ossVi vill – vi gör