Bli medlem

Vill du bli medlem?

Då är du välkommen att kontakta oss för att bli medlem i föreningen Bondens mat i Uppland! Här följer information inför ansökan om medlemskap i Bondens Mat i Uppland ekonomisk förening

— vi blir gärna fler medlemmar i Bondens mat i Uppland!

Producerar du matråvaror, jobbar med mathantverk eller till exempel driver gårdsbutik eller kafé? Vill du vara med och sälja dina produkter på vår marknad: Bondens egen marknad i Uppsala?

Vem kan vara med?

Föreningen står öppen för företag och annan fysisk eller juridisk person som i egenskap av producent av framför allt lokalt mathantverk, kan delta i aktiviteter inom ramen för föreningens ändamål. Medlemskap berättigar inte automatiskt till deltagande på Bondens egen Marknad utan söks separat hos styrelsen (annat formulär).

Medlemsinsats: 500 kr (engångsavgift till den ekonomiska föreningen).
Medlemsavgift: 50 kr per år.
Serviceavgift: 350 kr per år (avdragsgill).

Marknadsavgiften (för dem som är med på ”Bondens egen marknad i Uppsala”) fastställs av styrelsen och faktureras separat.

Medlemsansökan för medlemskap i Bondens mat i Uppland ekonomisk förening (formulär)

Medlemsansökan

4 + 1 =

Handla lokal matglädje!

Vi ses på Bondens egen marknad i Uppsala (torghandeln vid resecentrum i Uppsala) och på våra gårdar och i våra gårdsbutiker och kaféer. Följ oss också i sociala medier via hashtag #bondensmatiuppland på facebook

www.facebook.com/bondensmatiuppland

Svensk mat 2022

– Kan vi vända trenden?

Svensk livsmedelsproduktion har fallit tillbaka och Sverige är i dag på 2000-talet ett land som är i stort behov av importerad mat.

Producenter

Mathantverk

    - Svensk mat

Om oss

    - Vi vill - vi gör
    - Bli medlem
    - Kontakt

Nyheter & Tips

På gång

Bondens egen marknad

Är du medlem? Logga in!
Om ossBli medlem