– Upptäck lokal matglädje!

Om oss test

Föreningen

Förening Bondens mat i Uppland är en ekonomisk förening för oss producenter. Ett nätverk av småföretagare som hjälps åt att utveckla den hållbara och lokala livsmedelsproduktionen och vi strävar efter att utveckla den lokala matglädjen.

Vi utvecklar gärna våra verksamheter i samarbete med dig som bor i våra trakter: i Uppsala och hela Uppland med angränsande områden. Det står i vår förenings stadgar att vi vill “bygga broar mellan stad och land” samt “skapa kontakter mellan konsumenter och producenter”.

Våra Medlemmar producerar matråvaror och bedriver mathantverk nära dig. Vi håller djur, odlar och producerar livsmedel. Vi har också gårdsbutiker, kaféer, boenden med mera och våra företag strävar efter hålla miljö- och hållbarhetsfrågorna i centrala i det dagliga arbetet.

Tillsammans växer vi

– Kontakta oss med era önskemål!

Vi vill vara lyhörda för vad du vill och efterfrågar. Berätta det för oss!

Vi vill samarbeta med dig och alla ni som är våra kunder: konsumenter, yrkesverksamma kockar, butiker — alla andra som är intresserade av lokal mat av hög kvalitet.

Mångfalden av mat och mathantverk är kanske större i din direkta närhet, än du anar.

Vi vill – Vi gör test

– Läs mer om vad vi gör i föreningen

Handla lokal matglädje!

Vi ses på Bondens egen marknad i Uppsala (torghandeln vid resecentrum i Uppsala) och på våra gårdar och i våra gårdsbutiker och kaféer. Följ oss också i sociala medier via hashtag #bondensmatiuppland på facebook

www.facebook.com/bondensmatiuppland

Om oss test