Svensk mat förr & nu

Vi har sett tidsperioder i Sverige med brist på mat då människor i landet svalt. Tänk exempelvis på Vilhelm Mobergs utvandrarna. Detta trots att de flesta då jobbade med jordbruk i någon form. Men livsmedelsproduktionen förbättrades senare (under 1900-talet) och jordbruket med djurhållning och odling ökade och effektiviserades.

I dag är det åter annorlunda. Inte så att det är brist på mat. Men Sverige förändrades snabbt, inte minst efter andra världskriget. Vi gick från ett bondeland till en industrination med flera stora företag inom den så kallade basindustrin.

Förändrad svensk livsmedelsförsörjning

Förändringen har medfört att svensk livsmedelsproduktion har fallit tillbaka och Sverige är i dag på 2000-talet ett land som är i stort behov av importerad mat. Dystert? Otryggt? Ja, kanske det. Roligare vore, tycker vi i Bondens mat i Uppland, om det lokala mathantverket kunde blomma ut.

Trendbrott på gång?

Det är fler som önskar att svensk mat ska utvecklas. Bland annat Sveriges riksdag som antog en nationell livsmedelsstrategi i juni 2017.

Vi tillsammans avgör

Så nu är det upp till oss alla — staten, konsumenter och producenter — att anta denna utmaning. Tillsammans avgör vi om den lokala maten ska finnas även i Sverige, och i din omedelbara närhet.

Genom vårt arbete inom Bondens mat i Uppland med mathantverk och lokal matglädje, vill vi bidra till denna utveckling.

Handla lokal matglädje!

Vi ses på Bondens egen marknad i Uppsala (torghandeln vid resecentrum i Uppsala) och på våra gårdar och i våra gårdsbutiker och kaféer. Följ oss också i sociala medier via hashtag #bondensmatiuppland på facebook

www.facebook.com/bondensmatiuppland

MathantverkSvensk mat