Definitionen av mathantverk

Vad är mathantverk, egentligen? Låt oss här återge Eldrimners* definition.

“Mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården.

Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan.

Mathantverk lyfter fram och vidareutvecklar traditionella produkter för konsumenter av i dag.”

* Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk, placerat på länsstyrelsen i Jämtlands län. Eldrimner bedriver bland annat kursverksamhet inom mathantverk och en del av medlemmarna föreningen Bondens mat i Uppland har deltagit på dessa kurser av olika slag.

Kurserna (och kunskaperna) kan gälla bageri, mejeri, charkuteri, förädling av fisk, bär, frukt och grönsaker. Äldre så kallade kultursorter (exempelvis av spannmålssorter som blir mjöl) samt traditioner och kunskaper från tidigare generationers mathantverk lyfts gärna fram i dessa sammanhang.

"Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung."

Mathantverkskulturen nära dig

Vårt arbete bygger på den traditionella mathantverkskulturen. Arbetsmetoderna bottnar i forna tiders självhushåll som med ytterligare kunskaper har utvecklats till dagens hantverksmässiga produktion av livsmedel.

Vi finns i din närhet. Vi som har djur, odlar, bakar, ystar, syltar, saftar. Som fiskar och röker fångsterna och vi som gör kött-, skinn- och ullprodukter. Som har höns och säljer ägg och gör ost och honung. Vi som odlar blommor och grönsaker och säljer växter och plantor. Och en hel del annat.

Kortsagt: Det är vi inom Bondens mat i Uppland som är mathantverkarna i din närhet.

Handla lokal matglädje!

Vi ses på Bondens egen marknad i Uppsala (torghandeln vid resecentrum i Uppsala) och på våra gårdar och i våra gårdsbutiker och kaféer. Följ oss också i sociala medier via hashtag #bondensmatiuppland på facebook

www.facebook.com/bondensmatiuppland

Svensk mat 2022

– Kan vi vända trenden?

Svensk livsmedelsproduktion har fallit tillbaka och Sverige är i dag på 2000-talet ett land som är i stort behov av importerad mat.

Mathantverk