DU HAR 0 GÅRDAR I DIN RESRUTT


Bondens mat i Uppland

Bondens mat i Uppland finansierar sin verksamhet enbart genom medlemmarnas medlemsavgifter och arbetet inom styrelsen och insatser av medlemmar på annat sätt, sker helt på ideel basis. Kostnader som el, polistillstånd, annonsering med mera vid till exempel arrangemang som marknaden "Bondens egen marknad i Uppsala (vid resecentrum) står de utställande småföretagarna för.
Föreningen Bondens mat i Uppland vill med låga kostnader informera och göra det småskaliga mathantverket synligt för alla invånare och besökare i Uppland.

-----------------------------------------------------------------------------

Vid starten av Bondens mat i Uppland 2011, gällde följande:

Ett stort tack till våra finansiärer. Utan Er vore detta inte möjligt!

Leader Upplandsbygd

Huvudfinansiär för Bondens Mat i Uppland är Leader Upplandsbygd. 

"Vi har valt att satsa på Bondens Mat i Uppland för att de engagerar många företagare och organisationer, som jobbar tillsammans för att skapa de nödvändiga ekonomiska förutsättningar som behövs för att människor ska kunna leva kvar på den uppländska landsbygden. "Bondens Mat i Uppland" stimulerar de lokala mathantverkare som redan finns att utveckla sina verksamheter för att bli mer ekonomiskt hållbara, och skapar förutsättningar för att fler ska våga starta egna företag! De skapar nya värdefulla kontakter både mellan de enskilda producenterna och mellan producenterna och marknaden. Många producenter tillsammans har bättre förutsättningar att klara sig och kan hjälpas åt att skapa ett bra kundunderlag och ett bra företagsklimat på landsbygden. De har skapat ett starkt nätverk som vi tror kommer att ge tydliga avtryck på den uppländska landsbygden!"

//Jenny Nylund, Verksamhetsledare för Leader Upplandsbygd

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Den handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategin genomförs genom att man beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2007-2013.

 

Uppsala Kommun

Projektet finansieras även av Uppsala Kommun.

"Att stärka förutsättningarna för nya och befintliga företag verksamma inom landsbygdsturism och lokal matproduktion är en viktig del av kommunens arbete med ett förbättrat näringslivsklimat. Uppsala kommun medverkar i landsbygdsprogrammet LEADER och därigenom har vi under senare år medverkat till att initiera strategiska satsningar som främjar näringslivsutvecklingen på landsbygden. Genom att stödja entreprenörskapet inom lokalt producerad mat skapas förutsättningar nya företag och nya arbetstillfällen. Bondens egen Marknad och Matkartan över Uppland är exempel på spännande satsningar, som bland annat synliggjort ett växande antal lokala producenter. Därtill har Bondens egen Marknad blivit en uppskattat och återkommande smakupplevelse för många Uppsalabor. Sammantaget förstärker detta Uppsalas varumärke som en mångfacetterad och attraktiv evenemangsstad."

//Eva Sterte, näringslivsdirektör, Uppsala kommun